monumenten & vastgoedadvies

monumenten & vastgoedadvies


Melanie Balledux monumenten & vastgoed advies is een adviesbureau op het gebied van monumentenzorg en monumentenbeleid, karakteristieke en beeldbepalende panden, archeologiebeleid en ruimtelijke ordening. Gemeenten, particulieren, stichtingen en bedrijfsleven kunnen monumenten & vastgoed advies inschakelen voor ondersteuning bij en advisering over onder andere:

  • restauratie en onderhoud aan monumenten, karakteristieke en beeldbepalende panden en stolpboerderijen
  • projectcoördinatie en begeleiding van restauratie- en onderhoudswerkzaamheden
  • aanvragen monumentenvergunning en monumentensubsidie
  • mediation

Voor een volledig overzicht: zie de website www.monumentenvastgoedadvies.nl


Balledux makelaardij is gespecialiseerd in stolpboerderijen, monumenten en karakteristieke panden / objecten en is daarom DE MAKELAAR voor bemiddeling in aankoop en verkoop van uw STOLP en het MONUMENTALE en KARAKTERISTIEKE pand.

Met kennis van onderhoud, restauratie, vergunningsaanvragen, monumentenadvies, subsidie en/of restauratiehypotheek.